Isıtma sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan EMTAŞ, kalite politikası ve müşteri odaklılığını esas alır. Müşterilerimizin beklentisi olan kaliteli ve yenilikçi ürünleri zamanında teslim ederken, ulusal ve uluslararası standartları gözetmek, çevreyi korumak ve verimliliği arttırmak, bu süreç boyunca tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin motivasyonun yüksek tutmak, rekabette etik değerleri gözetmek en temel yönetim anlayışlarımızdır.

KURULUŞUMUZ KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEN BİR ANLAYIŞLA;

İnsan sağlığını ön planda tutmak kaydıyla;

 • Tüm süreçlerimizle ilgili gerekli kaynak ihtiyacını belirleyerek ve sağlayarak,
 • Alanında uzman, başarılı ve katma değeri yüksek personellerle çalışarak,
 • Tedarikçilerimizle iş birliği ve dayanışma içinde olarak,
 • Ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli mal ve hizmetler üretmeyi,
 • Bulunduğumuz coğrafyada aranılan, güvenilir ve başarılı bir firma olarak Firma imajını devamlı yükseltmeyi,
 • Tüm personelin eğitilmesi ile sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Çalışanların mutluluğunu sağlamayı,
 • Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize innovatif ürünler sunmak,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak,
 • Müşteri beklentilerine istikrarlı ve hızlı geri dönüşler yaparak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz edip onlara özel ürünler sunarak,
 • Uzun vadeli ilişkiler kurarak,
 • Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak, müşteri memnuniyetini en üst noktada tutmak,
 • Ürünlerimizin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari şartların sağlanmasına çalışırız.

Temel Değerlerimiz

Yaptığımız her yatırımı, ürettiğimiz her ürünü ve verdiğimiz her kararı, müşterilerimizi de göz önünde bulundurarak faaliyete geçiriyoruz. Müşterilerimizin temel isteklerini doğru anlamak ve karşılayabilmek, memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için her şeyi yaparız.

İnovasyonu sadece geliştirme organizasyonumuzda değil, işimizin tüm yönlerine yaklaşımımızda da hedefliyoruz.. Teknolojik yenilikleri öğrenmek, daha iyisini yapmak için çaba göstermek, çalışanlarımızın eğitime önem vermek temel değerlerimizdendir.

Temelde, işimizin özü insandır. Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize değer veriyor, fikirlerini dinlemek ve çalışanlara karşı eşit davranıyoruz.

Çalışma koşullarını ve ürünlerini doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlıyoruz, çalışanlarımızda farkındalık yaratıp onları bilinçlendiriyoruz.